Laghantering

147 Regler för lagledning

En idé

Odla en grupp människor som är bra på att lösa problem, istället för att lösa alla problem själv!

Fyra principer

1) Medarbetarens metod kan lösa problemet, även om det är en dum metod, stör inte!
2) Hittar inte ansvaret för problemet, uppmuntra anställda att prata mer om vilken metod som är mer effektiv!
3) En metod misslyckas, vägleda anställda att hitta andra metoder!
4) Hitta en metod som är effektiv och lär den sedan till dina underordnade; underordnade har bra metoder, kom ihåg att lära dig!

Sju steg

1) Skapa en bekväm arbetsmiljö så att de anställda får bättre entusiasm och kreativitet för att lösa problem.
2) Reglera medarbetarnas känslor så att de anställda kan se på problemen ur ett positivt perspektiv och hitta rimliga lösningar.
3) Hjälp anställda att bryta ner målen i handlingar för att göra målen tydliga och effektiva.
4) Använd dina resurser för att hjälpa anställda att lösa problem och uppnå mål.
5) Beröm en medarbetares beteende, inte allmänt beröm.
6) Låt medarbetarna göra en självbedömning av arbetets framsteg, så att de anställda kan hitta ett sätt att slutföra det återstående arbetet.
7) Led anställda att "se framåt", fråga mindre "varför" och fråga mer "vad gör du"